';
side-area-logo

Våpenhotell

Det kan være mange grunner til at man ikke ønsker å oppbevare våpen hjemme. Om det er fordi du har barn i huset, bruker våpenet i løpet av dagen, eller om du benytter skytebanen rett etter jobb. Derfor har vi åpnet våpenhotell. I tillegg til at vi oppbevarer våpenet for deg, pusser vi våpenet etter bruk, samt at vår børsemaker tar en full sjekk en gang i året. Dette for at du skal være trygg på at våpenet fungerer når du trenger det som mest.

Pris per år: 3 125 kr.

For dette får du:

  • Oppbevaring av våpen i ett kalender år.
  • Full service på våpenet en gang i året (dette inkluderer ikke deler som må byttes).
  • Pussing av våpenet etter bruk.
  • Forsikret hos IF forsikring, så lenge våpenet er oppbevart på banen.

Kontakt oss på

Mail: lasse@lerduebanen.no

Telefon: 67158070