';
side-area-logo

BANEOVERSIKT

Nordic trap

En serie er 25 skudd og duer, og det er plass til fem skyttere.

Banen består av 5 standplasser i en halvsirkel, 10 meter bak kastemaskinen. Kastelengden på leirduene er 45 meter. Kastemaskinen roterer fra side til side og kaster innenfor 60 grader. 

Man skyter 5 skudd på hver standplass, og det er kun lov til å lade med en patron av gangen. Når alle har skutt fem skudd hver, flytter man en standplass mot høyre.

Hver standplass har en mikrofon, det vil si at man må være stille, slik at duene ikke utløses ufrivillig. Man skal ikke lukke igjen børsa, før det er din tur. Den som står lengst til venstre starter.

Skeet

En serie er 25 skudd og duer, og det er plass til seks skyttere.

Banen består av 8 standplasser i en halvsirkel, med høyt tårn og lavt tårn på hver side. Kastelengden er 67 meter. Kastemaskinene er fastmonterte og kaster samme retning hver gang. Alle skytterne starter på samme standplass, og når alle har skutt, flytter alle til neste standplass.

Man har tre muligheter når man sender ut duen. Høyt tårn, lavt tårn og double. Det er en timer på 0-3 sekunder fra man utløser duen, til duen kommer. Det skytes kun ett skudd per due.  Skytterne starter på standplass 1 og avslutter på standplass 8 i midten.

Når man skyter grenen skeet følger man et fast program, men trener man til jakt er det ikke nødvendig å følge det programmet.

For å utløse duene får man utlevert en trykker inne i butikken. Utløseren har tre knapper

A: Høyt tårn

B: Lavt tårn

Pair: sender ut begge duene samtidig.

Skeet programmet:

Standplass 1

Singel Høy
Double Høy – Lav

Standplass 2

Singel Høy
Double Høy – Lav

Standplass 3

Singel Høy
Double Høy – Lav

Standplass 4

Singel Høy
og Singel Lav

Standplass 5

Singel Lav
Double Lav – Høy

Standplass 6

Singel Lav
Double Lav – Høy

Standplass 7

Double Lav – Høy

Standplass 4

Double Høy – Lav
Double Lav – Høy

Standplass 8

Singel Høy
Singel Lav


Compak Sporting 1

På compak sporting bane 1 er det to programmer å velge mellom. Dette velger man i kortleseren til banen før man begynner. Programmene står beskrevet på hver standplass.

En serie består av 25 duer, og det er plass til 5 skyttere. Det er lov til å bruke dobbeltskudd, men sørg for at du har nok skudd før du begynner.

Banen består av 5 standplasser på en rett linje. Det er 7 kastemaskiner som kaster i forskjellige retninger og hastigheter. Før man starter er det viktig at man fyller opp standplassene fra venstre mot høyre, det vil si at man må starte fra standplass 1.

Maskin A: Høy minidue som kommer fra taket bak standplass.

Maskin B: Teal som kastes rett opp fra venstre mot høyre.

Maskin C: Rabbit som kommer langs bakken fra venstre mot høyre.

Maskin D: Motgående due.

Maskin E: Battue due som kommer fra høyre mot venstre, vrir seg i luften.

Maskin F: Fragående due.

Maskin G: Fragående due.

Man skyter 5 duer på hver standplass, når alle skytterne har skutt på 5 duer, flytter man en standplass til høyre. Om man løser ut en due og ikke skyter på den, vil den fortsette å sende ut duen til det blir fyrt av ett skudd.

Compak Sporting 2

På compak sporting bane 2 er det 5 programmer å velge mellom. Dette velger man i kortleseren til banen før man begynner. Programmene står beskrevet på hver standplass.

En serie består av 25 duer, og det er plass til 5 skyttere. Det er lov til å bruke dobbeltskudd, men sørg for at du har nok skudd før du begynner.

I tillegg er det ett double program (program 6) som sender ut due G og H samtidig, denne er på 50 skudd og duer, og belaster derfor kortet 2 serier ved bruk.

Banen består av 5 standplasser på en rett linje. Det er 8 kastemaskiner som kaste i forskjellige retninger og hastigheter. Før man starter er det viktig at man fyller opp standplassene fra venstre mot høyre, det vil si at man må starte fra standplass 1.

Maskin A: Høy due fra taket bak banen, går svakt mot høyre.

Maskin B: Motgående due.

Maskin C: Side due fra høyre mot venstre.

Maskin D: Teal som kastes rett opp fra høyre mot venstre.

Maskin E: Rabbit som kommer langs bakken fra høyre mot venstre.

Maskin F: Fragående due fra venstre.

Maskin G: Fragående due.

Maskin H: Fragående due.

Man skyter 5 duer på hver standplass, når alle skytterne har skutt på 5 duer, flytter man en standplass til høyre. Om man løser ut en due og ikke skyter på den, vil den fortsette å sende ut duen til det blir fyrt av ett skudd.

Fasantårn

Banen består av et tårn hvor 4 kastemaskiner kan heises opp i mot cirka 20 meter. Her får du duer som kommer høyt over deg og høye sideskudd. God trening til fasanjakt. Banen er satt sammen for å simulere overflyvende fasaner og ender.

Bruk av fasantårnet må avtales sammen med en instruktør.

Rapphønsbanen

Banen består av 6 maskiner cirka 3- 4 meter over standplassene. Duene kommer raskt motgående og sideveis. God trening til rapphønsjakt. Banen er satt sammen for å simulere motgående rapphøns.

Bruk av rapphønsbanen må avtales sammen med en instruktør.

Rypekullbanen

Banen består av 6 maskiner 5 meter foran standplassene. Duene går raskt fragående og sideskudd. God trening til rypejakt. Banen er satt sammen for å simulere et rypekull som letter.

Bruk av rypekullbanen må avtales sammen med en instruktør.

Duekortet

Nordic trap og skeet:

Duekortet blir fylt opp med antall serier som du kjøper inne i butikken.  Når du kommer på den banen du skal skyte på, må du vente til de som allerede skyter der er ferdig. Når de er ferdige, går du frem til kortleseren og trekker kortet inn og ut fra undersiden. Chipen skal være opp og fra deg. Etter at du har dratt ut kortet sjekker du i høyre side av displayet og ser at det står riktig antall skyttere og duer.

1 person: 1 skytter, 25 duer

2 personer: 2 skyttere, 50 duer

3 personer: 3 skyttere, 75 duer

4 personer: 4 skyttere, 100 duer

5 personer: 5 skyttere. 125 duer

(Maks antall på en Nordic trap bane er 5 skyttere)

Når alle har lagt på kortet er det bare å gå frem til standplass.

Man skal ikke lukke igjen børsa, før det er din tur. Den som står lengst til venstre starter.

Compak sporting:

Duekortet blir fylt opp med antall serier som du kjøper inne i butikken.  Når du kommer på den banen du skal skyte på, må du vente til de som allerede skyter der er ferdig. Når de er ferdige, trykk ENTER for å komme inn i menyen, deretter velger du programmet du ønsker å skyte. Programmet står beskrevet på hver standplass.

Når programmet er valgt, putter du inn kortet på siden av kortleseren med chipen på kortet fra deg.  Se at antall skyttere er riktig før du trykker på START.

I displayet skal det være markert en standplass for hver av skytterne som har registrert kortet. Standplass 1 blinker, som indikerer at det er har man skal starte.