';
side-area-logo

SIKKERHET PÅ LERDUEBANEN

Sikkerhetsregler på skytebanen

For å skyte hos oss må du enten ha jegerprøve eller være konkurranseskytter. Alternativt må du skyte med en av våre instruktører for gjennomgang av grunnleggende sikkerhet og skyteferdigheter. Dette bør avtales på forhånd.

Ufravikelige bud for trygg våpenhåndtering

1.

Våpenet skal bæres brukket og tomt for ammunisjon.

2.

Våpenet skal ALLTID være brukket til det er din tur til å skyte.

3.

Ladd våpen skal ALLTID peke i skyteretning. Ingen sikring er til å stole på.

4. Rem er IKKE tillat på skytebanen.
5.

Kun tillat med GODKJENT ammunisjon (24 gr. stål)

6.

Et våpen skal ALLTID behandles som det er ladd!

7.

Grip ikke tak i ett våpen med fingeren gjennom avtrekkerbøylen.

8.

Bruk hørselvern!

9.

Erfarne skyttere som ser noen uregelmenter forventes å gi beskjed på en ordentlig måte.

10.

Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.

11.

Sett aldri fra deg et ladd våpen. Ta aldri en annens våpen uten tillatelse.

12.   Rett aldri våpenet mot noen. Det er den groveste form før uforsiktighet.

 Våpen kan vare farlig ved feil håndtering. Både for sikkerheten og for at andre folk på standplass skal føle seg trygge er det viktig at alle følger reglene.

telefonepost